KURUMSAL İLETİŞİM NE İŞ YAPAR?

Kurumsal iletişim konusu hem şirket içinde bir departman hem de bir meslek olarak sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada en çok sorulardan biri olan, ‘’kurumsal iletişim nedir?’’ konusunu açıklayacak olursak, kurumların tüm iletişim süreçlerinin, hedefleri doğrultusunda yönetilmesi olarak tanımlayabiliriz. Bu tanımın içine dahil olan konuları ise, kurum içi yatay, dikey iletişim, yazılı ve görsel medya iletişimi, kriz ve gündemin yönetilmesi, sponsorluk çalışmaları, lider ve yöneticilerin iletişim yönetimleri, kurumsal itibarın yönetilmesi olarak sıralayabiliriz. Tüm bunların yanında, kurumsal bazda iletişim halinde olunan her konuyu kurumsal iletişim kapsamı içerisinde değerlendirebiliriz. Bu noktada hizmet veren Stratejico danışmanları ile iş birliği yaparak, kurumsal iletişim süreçlerinizin doğru ve etkili şekilde yönetilmesi konusunda destek alabilirsiniz.

Bu kapsamda değerlendirilen bir alan da gündem yönetimidir. Markanın, tüketicileri ve potansiyel tüketicileri ile kurduğu ilişkinin gündem odaklı olarak da devam etmesi önemlidir. Gündemde yaşanan olayların dile getirilmesi, uygun şekilde kınama, kutlama gibi sosyal mesajların verilmesi oldukça hassas ve özveri gerektiren bir çalışma alanıdır. Uzmanlar, bu alanlarda verdikleri mesajları oldukça dikkatli seçmeye ve tüketici algısında pozitif etki oluşturmaya önem verirler. Sosyal sorumluluk projeleri de kurumsal iletişim kapsamında değerlendirilen çalışmalardır. Günümüz şirketlerinin sosyal sorumluluk çalışmalarına katılmaları, tüketicileri gözünde oldukça olumlu etkiler yaratmaktadır.

Kurumsal iletişim görev tanımı olarak baktığımızda, şirketin büyüklüğü ölçüsünde değişen görev tanımları olduğunu görebiliriz. Büyük ölçekli şirketlerde, her bir kanal için sorumlu bir kişi olabilirken, daha küçük ölçekli şirketlerde tek bir kurumsal iletişim uzmanı ile de tüm süreçler yönetilebilmektedir. Kurumsal iletişim kapsamında ne gibi işlerin yapılacağı da yine şirket ve markanın büyüklüğü ile orantılıdır. Kurumsal iletişim uzmanlığı, oldukça dinamik olması ile günümüzde en çok tercih edilen mesleklerden biridir.

Bu kapsama dahil olan kriz yönetimi konusu tüm işletmeler için oldukça önemli bir alandır. Krizleri fırsata çevirmek, kriz dönemlerini yara almadan veya minimum zarar ile atlatmak hemen her şirketin önem vermesi gereken bir konudur. Bu noktada kurumsal iletişim süreçlerinin doğru yürütülmesi oldukça kritik bir önem arz etmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.