Excel 2010’da klavye kısayolları

 

Excel 2010’da bulunan kullanışlı, işinizi kolaylaştıracak kısayollar…

 

CTRL+PgUp

Soldan sağa, çalışma sayfası sekmelerinde geçiş yapar.

CTRL+PgDn

Sağdan sola, çalışma sayfası sekmelerinde geçiş yapar.

CTRL+ÜSTKARAKTER+(

Seçimdeki tüm gizli satırları gösterir.

CTRL+ÜSTKARAKTER+&

Seçili hücrelere dış kenarlık uygular.

CTRL+ÜSTKARAKTER_

Seçili hücrelerin dış kenarlığını kaldırır.

CTRL+ÜSTKARAKTER+~

Genel sayı biçimini uygular.

CTRL+ÜSTKARAKTER+$

İki ondalık basamaklı Para Birimi biçimini uygular (negatif sayılar parantez içinde görüntülenir).

CTRL+ÜSTKARAKTER+%

Ondalık basamaksız Yüzde biçimini uygular.

CTRL+ÜSTKARAKTER+^

İki ondalık basamaklı Bilimsel sayı biçimini uygular.

CTRL+ÜSTKARAKTER+#

Günü, ayı ve yılı gösteren Tarih biçimini uygular.

CTRL+ÜSTKARAKTER+@

Saati ve dakikayı gösteren Saat biçimini AM veya PM olarak uygular.

CTRL+ÜSTKARAKTER+!

İki ondalık basamaklı, binlik ayırıcılı ve negatif değerleri eksi işareti (-) ile gösteren Sayı biçimini uygular.

CTRL+ÜSTKARAKTER+*

Etkin hücrenin etrafındaki geçerli alanı seçer (boş satır ve sütunlarla çevrili veri alanı).

Bir Özet Tablo raporunda, tüm Özet Tablo raporunu seçer.

CTRL+ÜSTKARAKTER+:

Geçerli saati girer.

CTRL+ÜSTKARAKTER+”

Etkin hücrenin üstündeki hücredeki değeri, hücreye veya Formül Çubuğu’na kopyalar.

CTRL+ÜSTKARAKTER+Artı (+)

Boş hücre yapıştırmak üzere Ekle iletişim kutusunu görüntüler.

CTRL+eKSİ (-)

Seçilen bölgeyi silmek üzere Sil iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+;

Geçerli tarihi girer.

CTRL+`

Çalışma sayfasında hücre değerleri ve formülleri görüntüleme arasında geçiş yapar.

CTRL+’

Etkin hücrenin üstündeki hücredeki formülü, hücreye veya Formül Çubuğu’na kopyalar.

CTRL+1

Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu görüntüler.

CTRL+2

Kalın biçimlendirme uygular veya kaldırır.

CTRL+3

İtalik biçimlendirme uygular veya kaldırır.

CTRL+4

Alt çizgi uygular veya kaldırır.

CTRL+5

Metnin üzerini çizer veya çizgiyi kaldırır.

CTRL+6

Nesneleri gizleme ve görüntüleme arasında geçiş yapar.

CTRL+8

Seviyelendirme simgelerini görüntüler veya gizler.

CTRL+9

Seçili satırları gizler.

CTRL+0

Seçili satırları gizler.

CTRL+A

Tüm çalışma sayfasını seçer.

Çalışma sayfasında veri varsa, CTRL+A tuşları geçerli bölgeyi seçer. CTRL+A tuşlarına ikinci defa basıldığında çalışma sayfasının tamamı seçilir.

Ekleme noktası bir formüldeki işlev adının sağındayken, Fonksiyon Bağımsız Değişkenleri iletişim kutusunu görüntüler.

CTRL+ÜST KARAKTER+A tuşları, ekleme noktası bir formüldeki işlev adının sağındayken, bağımsız değişken adı ve parantez ekler.

CTRL+B

Kalın biçimlendirme uygular veya kaldırır.

CTRL+C

Seçili hücreleri kopyalar.

CTRL+D

Seçilen aralığın en üstteki hücresinin içeriğini ve biçimini aşağıdaki hücrelere kopyalamak için, Aşağı Doldur komutunu uygular.

CTRL+F

Bul sekmesi seçili olarak Bul ve Değiştir iletişim kutusunu görüntüler .

ÜST KARAKTER+F5 de bu sekmeyi görüntüler, ÜST KARAKTER+F4 ise son Buleylemini tekrarlar.

CTRL+ÜST KARAKTER+F, Yazı Tipi sekmesi seçili olarak Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+G

Git iletişim kutusunu görüntüler.

F5 de bu iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+H

Değiştir sekmesi seçili olarak Bul ve Değiştir iletişim kutusunu görüntüler .

CTRL+I

İtalik biçimlendirme uygular veya kaldırır.

CTRL+K

Yeni köprüler için Köprü Ekle iletişim kutusunu veya var olan seçili köprüler içinKöprüyü Düzenle iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+L

Tablo Oluştur iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+N

Yeni ve boş çalışma kitabı oluşturur.

CTRL+O

Bir dosyayı açmak ve bulmak için, iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+ÜST KARAKTER+O tuşları içinde yorum bulunan tüm hücreleri seçer.

CTRL+P

Yazdır sekmesini Microsoft Office Backstage görünümü’da görüntüler.

CTRL+ÜST KARAKTER+P, Yazı Tipi sekmesi seçili olarak Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+R

Seçilen aralıktaki en solda bulunan hücrenin içerik ve biçimini sağdaki hücrelere kopyalamak için, Sağa Doldur komutunu kullanır.

CTRL+S

Etkin dosyayı geçerli dosya adı, konumu ve dosya biçimiyle kaydeder.

CTRL+T

Tablo Oluştur iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+U

Alt çizgi uygular veya kaldırır.

CTRL+ÜST KARAKTER+U tuşları formül çubuğunu genişletilmesi ve daralması arasında geçiş yapar.

CTRL+V

Pano’nun içeriğini ekleme noktasına ekler ve seçilen kısmın yerini almasını sağlar. Nesne, metin ya da hücre içeriği kesildikten veya kopyalandıktan sonra kullanılabilir.

CTRL+ALT+V tuşları Özel Yapıştır iletişim kutusunu görüntüler. Yalnızca çalışma sayfasında veya başka bir programda nesne, metin veya hücre içeriğini kestikten veya kopyaladıktan sonra kullanılabilir.

CTRL+W

Seçili çalışma kitabı penceresini kapatır.

CTRL+X

Seçili hücreleri keser.

CTRL+Y

Mümkünse en son komut veya eylemi tekrarlar.

CTRL+Z

Geri Al komutunu, son komutu geri almak veya son yazdığınız girişi silmek için kullanır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.