HTML Temel Terimler 2

Bu derste html’in temel terimlerini öğreneceğiz; <html> <head>…

Bir kod, ters slash işareti (/) ile başlarsa kapatılıyor demektir.

Örneğin; </html>

 • <b> Bold, alın harf. “body” içine yazılır. Arasına yazılan harfler kalın görünür.

 

 • <i> Harflerin italik yazılmasını sağlar. “body” içindedir. Kapatılmalıdır.

 

 • <u> Altı çizgili yazdırır. “body” içindedir. Kapatılmalıdır.

 

 • <strong> Arasındaki metni vurgulu gösterir.

 

 • <br> Bir alt satıra geçmeyi sağlar. Kapatılmaz.

 

 • <p> Paragraf yapar. Kapatılmaz.

 

 • <p align= “left (veya center, right)”> : Paragrafın yerini belirler.

 

 • <big>: Büyük metin. Kapatılmalıdır.

 

 • <small> Küçük metin. Kapatılmalıdır.

 

 • <center> Arasındaki metni veya resmi sayfanın ortasına hizalar. Kapatılmalıdır.

 

 • <sup> Üs olarak yazar. Kapatılmalıdır.

 

 • <sub> İndisi gösterir. Metin, biraz alttadır. Kapatılmalıdır.

 

 • <font> Yazı özellikleri. Kapatılmalıdır.

 

 • <font face = “verdana, tahoma” font color = “white” font size “3”>: Verdana yazı karakterinde beyaz ve 3 punto bir yazı. Verdana desteklemeyen bilgisayarlar için alternatif olarak tahoma görünür.

 

 • <h1> Yazının büyüklüğünü belirler. En büyük “1”, en küçük “6”dır. Kapatılmalıdır.

 

 • <pre> Bu etiketin arasına yazılan her şey, yazıldığı gibi görünür. Yani boşluklar, harflerin yerleri, satır başları gibi” Kapatılmalıdır.

 

 • <a href> Link oluşturma. </a> ile kapatılır.

 

 • <a href=”www.sanalkurs.net”> : Arasına yazılan metni, belirtilen siteye link yapar.

 

 • <a href=”#herhangi bir kelime””> : Metni aynı sayfa içinde bir yere bağlar. Sayfada gidilmesi gereken yerin başına ise <a name=”her hangi bir kelime”> yazılır ve kapatılır.

 

 • <a hred=”mailto:ornek@live.com”> belirtilen adrese gönderilmesini sağlar.

 

 • <img src> Resim kaynağı.

 

 • <img src=”C:/belgeler/resimler/resim.gif”> : Bir resmi tanımlar. “Dosyalar” klasöründeki “resim.gif” dosyasını gösterir. Sayfa ile resim aynı klasörde ise sadece resmin adı “uzantısı ile birlikte- yazılır. Kapatılmaz.

 

 • <img src=”resim.jpg” width=”50″ height=”100″ alt=”Buraya resmin alternatif metnini yaz”> :Boyutları 50-100 pixel olan resim. Alternatif metin ise, resim açılmadığında veya Mouse ile üzerine geldiğinde görülür. Etiketin başına <p align= “center”> eklenebilir.

 

 • <marquee> Kayan yazı. Kapatılmalıdır.

 

 • <ul> Listelemeyi başlatır. Kapatılmalıdır.

 

 • <li> Listedeki her maddenin başına yazılır. Kapatılmalıdır.

 

 • <ol> Sayı sıralı liste oluşturmak için “ul” yerine kullanılır. Kapatılmalıdır.

 

 • <button> Buton oluşturma.

 

 • <button>Düğme</button> : Üzerinde “Düğme” yazan bir buton oluşturabilir.

 

 • <table> Tablo oluşturma. Kapatılmalıdır.

 

 • <table border= “0”> : Tablonun çerçeve kalınlığı.

 

 • <td> Tabloda hücre oluşturma. Kapatılmalıdır.

 

 • <tr> Hücre satırı oluşturma. Kapatılmalıdır.

 

 • <textarea> Metin kutucuğu oluşturur. Kapatılmalıdır.

 

 • <div> Div tag’leri oluşturur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.